Restaurang- och cafémöte för företag i Örebroregionen
Posted By : September 21, 2020

Perioden 22 juni och 31 augusti har Agro Örebro genomfört ett pilotprojekt, 100% Örebro. Två restauranger i Örebro, Mojo och Gamla Örebro i Wadköping har haft varsin maträtt på menyn som till 100% består av råvaror från Örebroregionen. Som bollplank till pilotprojektet har Agro Örebro anlitat ekokocken Anders Johnsson.

Den 15/9 höll Agro i ett möte riktat till företag inom restaurang- och cafénäringen med agendan:
– Generell information om Agro Örebro nu och i framtiden
– Presentation utvärdering av pilotprojektet 100% Örebro.
– Andra viktiga framtidsfrågor kopplat till restaurang- och cafénäringen i Örebroregionen.

Under mötet diskuterades bland annat:

  • Möjligheten att samordna regionala grönsaksodlare som levererar till restauranger. Det finns behov av någon form av enkel logistiklösning för att underlätta samarbetet mellan producenter och restauranger.
  • Ett förslag har lagts om att permanenta och bredda konceptet 100% Örebro t ex i form av en sommarkampanj.
  • Hur kan det bli lättare för offentligheten att samarbeta med lokala producenter?
  • Hur kan kommunikationen mellan olika intressenter underlättas utan att de aktiva binds upp i möten?

Agro Örebro kommer att arbeta vidare med frågorna

Translate »