Resultat av kompetensbehovsinventering ESF-projekt: Grön kompetens – livsmedel
Posted By : November 6, 2020

Vi är mycket glada att se att så många har tagit sig tid att svara på vår enkät kring kompetensbehovet i livsmedelsbranschen. Det material som hittills har kommit in har sammanställt i en delrapport som kommer att kompletteras med material från fördjupande intervjuer under november månad. För den som vill ta del av resultatet fram till idag finns delrapporten här.

Tack för ert engagemang och er hjälp!

       

 

Translate »