?>
Rosenbergdagarna 14-15 okt Örebro
Posted By : July 12, 2022

15 okt studiebesök med tema:

  1. Våtmarker och vattendrag
  2. Skogslandskapet
  3. Kulturlandskap och urban miljö
  4. Odlingslandskapet

Mer information och anmälan.

Translate »