?>
Seminariet kring investeringskapital inom lantbruks- och livsmedelsföretagen fick ett positivt mottagande
Posted By : September 21, 2020

Vi är mycket glada för det fantastiska engagemang som fanns runt Agro Örebros digitala seminarium inom området investeringskapital. 110 digitala och 15 fysiska deltagare följde seminariet i direktsändning och evenemanget har 185 visningar på Youtube. Föga förvånande ansåg 97% att investeringskapitalfrågan är en viktig framtidsfråga för branschen (lantbruks- och livsmedelsföretag på en regional nivå) och merparten av deltagarna var nöjda, eller mycket nöjda med innehållet och såg det som relevant för framtiden.

Seminariet pekar på frågor som Agro Örebro ser som viktiga att arbeta vidare med i framtiden. Det finns ett behov av fördjupning inom ämnet vad gäller t ex innovation inom finansieringssystemet och finansiering av gröna start-ups, finansieringslösningar som gör det möjligt för unga att ta sig in i produktionen, kravbilden på den som vill in i branschen och avkastningskraven inom traditionella investeringslösningar.

Nedan kan du ta del av hela innehållet. Själva seminariet börjar ca 7 minuter och 30 sekunder in i filmen.

 

Translate »