Skoglig bioekonomi

Vårt övergripande mål är en konkurrenskraftig bioekonomi där ett hållbart skogsbruk bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i hela Örebro län.
Translate »