?>
Skrämmande budskap minskar inte lantbrukets arbetsskador
Posted By : June 7, 2019

 

Strukturrationaliseringen av svenskt lantbruk har skapat färre men större företag. Det är allt vanligare med anställd personal och ny teknik, samtidigt som lantbrukarkåren blir allt äldre. Detta har lett till en rad nya fysiska och psykologiska hälsorisker och behov av insatser för att förebygga arbetsskador.

Catharina Alwall Svennefelt, på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp, har i sitt doktorsarbete utforskat de verktyg som hittills använts för att förbättra arbetsmiljösäkerheten. Arbetet har lett till en djupare förståelse av hur motivation kan användas för att förändra ett beteende men även kunskap om hur känslomässigt beteende påverkar förändringar.

– Sedan länge har utbildning varit det viktigaste verktyg som lantbrukets intressenter använt för att påverka arbetsmiljöarbetet, med fokus på att förebygga arbetsskador, säger Catharina Alwall Svennefelt

Läs mer:  https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/skraemmande-budskap-minskar-inte-lantbrukets-arbetsskador-2881857

Translate »