?>
Skulle du vilja bli livsmedelsföretagare med stöd av en mentor?
Posted By : November 13, 2020

“Om du är företagare på landsbygden kämpar du inte bara mot vädrets makter utan kanske även med företagets lönsamhet. Kanske funderar du på att ta över ett företag eller utveckla en ny produktionsgren. Idéerna är lysande – det är bara det att du saknar någon att diskutera med och idéerna blir inte genomförda. Då kan du bli adept i Jordbruksverkets mentorsprogram.”

Jordbruksverket: Den svenska maten, 20201110

Jordbruksverket driver ett flertal mentorsprogram och arbetssättet har visat sig ge god effekt och har bidragit till att fler vågat satsa på ett företagande inom livsmedelsbranschen. Om du vill ha stöd av en mentor som du kan bolla idéer kring ditt företagande med finns möjlighet att söka till Jordbruksverkets mentorsprogram. För att kunna delta måste du vara heltidsföretagare, planera att starta eller nyligen ha startat ett heltidsföretagande inom livsmedelsproduktionen (Jordbruksverket 20201110) I Örebro har Jordbruksverket avtal med företaget Gro och den som vill anmäla sitt intresse för att delta i mentorsprogrammet vänder sig direkt dit. Programmet är kostnadsfritt för deltagare. Mer information hittar du på gromentor.se.

Translate »