?>
Smaka på Västmanland och Agro Örebro startat samarbete
Posted By : December 1, 2020

Smaka på Västmanland erhåller bidrag från Jordbruksverket till projektet ”Lokalt på Menyn”

Projektet pågår från oktober 2020 till mars 2023

Vi vill korta avståndet och skapa affärer mellan lokala livsmedelsproducenter och restauranger, erbjuda affärsutveckling samt skapa mötesplatser på mässor eller handelsplatser.

I projektet verkar Smaka på Västmanland tillsammans med Agro Örebro i ett länsöverskridande samarbete där insikter, lärdomar och idéer kan flöda fritt över gränserna.

Projektgruppen från vänster: Claes Nelander, Rikard Skanevall, Lena Ryberg-Eriksson, Patrik Rehn

Bakgrund:

I en strategisk genomlysning av marknaden i Västmanland under 2019 tillsammans med våra medlemmar har Smaka på Västmanland konstaterat att:

 1. Efterfrågan är stark från konsumenter via butiker och direktförsäljning.
 2. En utmaning idag är att öka efterfrågan från restauranger.
 3. Vi behöver öka utbudet från producenterna för att möta befintlig och ökande efterfrågan.
 4. Ett ökat inslag av lokalt producerade livsmedel på restauranger ökar efterfrågan i sig men ökar också status på produkterna/producenterna vilket stärker producenternas konkurrenskraft och förmåga att leva och växa

Smaka på Västmanland är en ekonomisk förening med medlemmar från såväl livsmedelsproducenter som restauranger och grundades för att öka efterfrågan på närproducerade livsmedel samt minska avståndet mellan producent och konsument. Det är vårt DNA.

Långsiktiga mål:

 1. Öka lönsamheten hos lokala livsmedelsproducenter
 2. Öka andelen lokalproducerat på restauranger och storkök i länen
 3. Inspirera och bidra till produktutveckling och innovation
 4. Inspirera till och underlätta start av nya företag
 5. Skapa goda och lönsamma relationer och affärer mellan producenter och restauranger

Genomförande:

För att nå uppsatta mål har vi skapat tre huvudaktiviteter som kommer genomföras i olika perioder. Aktiviteterna inbegriper: Affärsutveckling för medverkande företag, Utmaningen 200% på Tallriken samt Mässa/Marknadsplats. Mer information om dessa aktiviteter presenteras löpande i våra kanaler.

Vilka riktar vi oss mot

 • De livsmedelsproducenter som vill utvecklas i sin livsmedelsproduktion, möta nya kunder och skapa en bättre lönsamhet.
 • Entreprenörer som vill förverkliga sin dröm att starta lokal livsmedelproduktion
 • De restauranger som vill upptäcka de stora vinsterna i att handla ingredienser lokalt

Tanken är att medverkande företag följer med oss på hela resan och utvecklas, skapar affärer, ökar lönsamheten och bidrar till ett bättre samhälle.

 

Translate »