Smart Farming
Under Hindersmässan 2022 (26-29 januari) finns planer på att arrangera eventet Smart Farming i Örebro under en av mässdagarna. Smart Farming är ett koncept som genomförts av Agro Sörmland och som i grunden är ett omvärlds- och kunskapsseminarium inom ett aktuellt tema riktat till primärproducenter med teknikutveckling och hållbarhet i fokus. Syftet är att ge kunskap och inspiration till utveckling av det egna företaget och lantbruksnäringen i stort i kombination med nätverkande, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt diskussion mellan olika aktörer såväl inom branschen som branschöverskridande för ökad samverkan. Dagen är under planering och temat är “Den fossilfria livsmedelsproduktionen – Från utsläpp till klimatnytta”.

 

Translate »