Tillbaka till framtiden 27/1
 

Datum: 2022-01-27

Tid: 09,00-16,00

 

Program:

 

09,00-09,15 Välkomna!

09,15- 10,15 Framtidens klimatneutrala lantbruk (Per Frankelius, LiU)

10,15-10,30 Örebroporten – Vad är det som händer på Kvinnersta? (Christina Krönert-Lind)

 

10,30-10,45 Bensträckare och Kaffe

10,45-11,45 Svensk kolinlagring – Hur kan mer kol i marken bidra till bättre lönsamhet och tryggad livsmedelsförsörjning? (Lova Brodin och Adam Arnesson)

11,45-12,45 Lunch

12,45-13,30 Konkurrensverket – Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter Katarina Gillblad och Kristin Kindgren).

13,30-14,00 LRF – Fossilfritt lantbruk 2030! Hur når vi målet? (Erik Erjeby)

14,00-14,15 Bensträckare och kaffe

14,15-15,15 Stiftelsen regenerativa ekosystem – Hur kan ekosystemtjänster bli ett redskap för att nå klimatneutralitet och föda jordens växande befolkning? (Jan Röed och Charlotte Åkerlind)

15,15-15,45 Klimatklivet (Länsstyrelsen Örebro) – stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser (Åsa Ödman).

15,45-16,00 Sammanfattning och avslut

                   

 

 

Translate »