?>
Stor brist på slaktare och styckare
Posted By : October 25, 2019

Idag arbetar ca 3400 personer som slaktare eller styckare i Sverige. Inom den närmaste femårsperioden beräknas tillgången inte möta upp efterfrågan och utbildade slaktare och styckare kommer att ha mycket goda möjligheter att få jobb. Bristen beror på att allt för få väljer att utbilda sig inom området (Källa: Yrkeskompassen). Liksom landet i stort har Örebro län brist på både slaktare och styckare, en yrkeskategori som öppnar dörren även för våra lantbruksföretag. Under veckan som gått har Agro Örebro hjälpt Arbetsförmedlingen att inventera läget i länet och nu håller vi tummarna för att Arbetsförmedlingen hittar vägar för personer i omställning eller arbetslöshet att upptäcka yrket. Branschen är positiv till arbetsförmedlingens initiativ och Agro Örebro är en mer än gärna behjälpliga i arbetet med att hitta lösningar.

Translate »