?>
Svenska marknadsandelen ökar inom köttproduktionen
Posted By : June 2, 2021

Under flera år har det funnits en trend som pekar på att vi har minskat vår köttkonsumtion total men att vi samtidigt äter mer svenskt kött och mindre importerat. Trenden förstärktes ytterligare under pandemin till följd av förändringar i vårt sätt att leva. Resultatet är glädjande för den svenska köttproduktionen som tar marknadsandelar i jämförelse med det importerade köttet.

Griskött har ökat sina marknadsandelar med 4,3% och produktionen med 1,8%.

Lammkött har ökat sina marknadsandelar med 27,7% men produktionen minskar tyvärr med 2,6%.

Matfågel har ökat sina marknadsandelar med 8,6% och produktionen med 4,5%.

Nötkött har ökat sin marknadsandel med 2,7% men produktionen minskar tyvärr med 11,6%. Detta kan bero på ökad slakt efter torkan 2018 och att producenterna nu sparar djur för att kunna öka produktionen framåt.

Mer information om hur det går för den svenska kött och äggproduktionen finns på jordbruksverkets hemsida.

 

Translate »