Välkommen till inspirationsseminarium runt investeringskapital i samarbete mellan AgroÖrebro, Agro Sörmland, Vreta Kluster och Lst Västmanland
Posted By : February 10, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% av företag i primär- och sekundärledet har tillväxtambitioner. Det visar en ny enkätstudie som har besvarats av drygt 500 lantbrukare, kött- och mjölkproducenter samt förädlingsföretag. Men vad krävs för att lyckas växa?

TID: Tisdag 26 oktober kl. 09.30-12.30.
PLATS: Fysiskt på Vreta Kluster. Seminariet kommer också att sändas digitalt. En länk skickas ut i förväg till alla anmälda deltagare.
ANMÄLAN: Anmäl dig senast torsdagen den 20 oktober.
KOSTNAD: Kostnadsfritt.

TILL ANMÄLAN

Fyra lantbruksföretag berättar

Under inspirationsseminariet får vi möta fyra företag som berättar vad de har gjort för att växa och hur de har övervunnit hinder som kapitalbehov, kompetensförsörjning, lönsamhet och kulturella utmaningar. Att investera i morgondagens innovativa livsmedelsproduktion är högst intressant för investerare. Därför får vi också höra från tre investerarna Helena Silvander, VD på Tillväxtbolaget, Mikael Fällman, VD på Almi Företagspartner Mälardalen och Johanna Palmér, Privat ängelinvesterare och VD för investerarnätverket LIAF.

Ebba Wedén, Öja Gård

Öja producerar svensk buffelmozzarella, lamm och buffelkött av högsta kvalitet. De levererar till både privatpersoner, restauranger och butiker.

Gustaf Eriksson, Boberg Storgård

Vinnare av Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium. Driver modernt och tidlöst utformad spannmålstork och äggpackhus.

Stefan Schörling, Hasta Gård

Stefan har tagit ett strukturellt grepp kring vad som produceras och hur samt identifierat målgruppen. Allt för en hållbar produktion för miljön, företaget och vara skalbar till fler producenter.

Mikael Gilbertsson, Stjernsunds Gård

Huvudägare till verksamheten vid Stjernsunds Gård, söder om Askersund i Örebroregionen och styrelseordförande i Stjernsunds Gård i Askersund AB och Stjernsunds Produktion AB.

 

PROGRAM

09.30 Registrering och kaffe med macka
10.00 Inledning om förstudien ”Investeringskapital i livsmedelssystemet”
10.10 Samtal med två lantbruksföretagare
10.40 Diskussion kring kapital och kompetens
10.50 Samtal med två lantbruksföretagare
11.10 Diskussion kring lönsamhet och kultur

Paus

11.30 Samtal med investerare. Vad är intressant att finansiera i?
12.00 Gemensam diskussion kring framtida behov
12.20 Sammanfattning och nästa steg
12.30 Avslutning
12.30 Lunch till självkostnadspris (160 kr)

 

Värdar för seminariet är Agro Örebro, Agro Sörmland, Länsstyrelsen i Västmanland och Vreta Kluster genomför en förstudie som ska öka kunskapen om investeringskapital till livsmedelskedjan. Ett projekt som är medfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. I förstudien genomförs en sammanfattning av tidigare insatser inom området, omfattande enkätutskick samt djupintervjuer samt detta seminarium.

Translate »