Vet du hur maten produceras?
Posted By : December 14, 2020

Intresset för svensk och lokalt producerad mat ökar och allt fler vill veta hur maten vi äter är producerad och var den kommer ifrån. Samtidigt är det allt färre som har en naturlig kontakt med livsmedelsproduktionen. 2016 frågade Welsh Lamb svenska barn om de visste var kött kommer ifrån och svaren är minst sagt nedslående. Kanske kommer pannbiffar från panda, nötkött från nötter eller så kommer allt kött helt enkelt från ICA. Glädjande är dock att bilden av lantbrukaren är positiv, bonden är snäll och mjölkar korna!

Just den här filmen spelades in av Welsh Lamb som naturligtvis genom inspelningen vill marknadsföra sina produkter i Sverige, men oavsett detta speglar svaren en verklighet som gäller såväl i Sverige som i resten av Europa. Konsumenten vet allt mindre om hur livsmedelsproduktionen går till vilket är en utmaning för livsmedelsstrategin som anger att:

“Målet för det strategiska området Konsument och marknad ska vara att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. Marknaden för livsmedel ska kännetecknas av en väl fungerande konkurrens. Den svenska livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader.”

En livsmedelsstrategi för Sverige
– fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
Kortversion av regeringens proposition 2016/17:104

För att öka medvetenheten och förståelsen för hur livsmedelsproduktionen går till i Sverige har LRF tagit fram det digitala läromedlet “Bonden i skolan” som är ett material riktat till årskurs F-6 och visar hur den svenska maten produceras. Vägen till att bli en upplyst konsument börjar tidigt och om förståelsen för värdena i den svenska livsmedelsproduktionen byggs upp redan från förskoleåldern är ett stort steg mot ökad konkurrenskraft i den svenska livsmedelsproduktionen taget.

Här kan du också se en film om hur svenska lamm produceras och varför vi bör välja svenskt lammkött i affären.

Translate »