?>
Vill du ingå i Regional Exportsamverkans nätverk i Örebro län?
Posted By : September 13, 2019

Är du redan aktiv på en internationell marknad eller är intresserad av att söka dig nya marknader utanför Sverige? Då är du välkommen att ingå i Regional Exportsamverkans nätverk tillsammans med andra utvecklingsbenägna och framgångsrika livsmedelsföretag i Örebro Län. Nätverket omfattar företag med produkter alternativt teknik inom livsmedelsområdet och träffas tre – fyra gånger per år i syfte att ge inspiration, information och erfarenhetsutbyten inom området livsmedelsexport. Vid varje träff lyfts en utmaning som presenteras och diskuteras i gruppen tillsammans med Almi och expert inom specifik fråga. Diskussionerna brukar vara värdefulla för samtliga företag då de kan underlätta för framtida exportsatsningar.

Förutom företag inom livsmedelssektorn består nätverket även av andra aktörer inom Regional Exportsamverkan såsom exempelvis Business Sweden, Almi, EEN, Inkubera, EKN, och Region Örebro län, aktörer som kan göra konkreta insatser för företag som exempelvis vill hitta samarbetsparters utanför Sveriges gränser. I exportnätverket ges även information om internationella mässor som kan vara relevanta för medverkande företag och det ger dessutom möjligheter att medverka på gemensamma aktiviteter såsom exempelvis affärsdelegationer till internationella marknader i samband med mässor. Sådana kan t.ex. ske i kombination med ett match-making upplägg där nätverkets medlemmar ges möjlighet att fördjupa sin kunskap om marknaden samtidigt som kontakter skapas med potentiella partners, distributörer och kunder.

Har du och ditt företag ambition och vilja att växa internationellt inom en snar framtid eller redan har gjort lite affärer med aktörer i andra länder är detta ett nätverk för dig.

Den 25/9 äger nästa nätverksträff rum. Vill du få mer information om exportnätverket eller om du önskar delta på nästa nätverksträff, meddelar du oss på Agro Örebro om detta genom att klicka på länken intresseanmälan här nedan. Vid visat intresse ombesörjer vi att ni kontaktas av Maria Nordström på Almi som ger er en fördjupad information.

Intresseanmälan

Translate »