Vision

AgroÖrebro ska vara en neutral utvecklingsarena, en informationsplattform och en kreativ mötesplats som främjar affärsutveckling och innovation för lantbruks- och livsmedelsföretag i Örebro län. Arbetet riktar sig i första hand till livsmedelsproducenter i form av:

 

  • Primärproducenter
  • Förädlingsproducenter
  • Industriell förädlingsproduktion

 

Fokus ligger på att stärka förutsättningarna till affärsutveckling och i sammanhanget direkt och indirekt bidra till att stärka länets matidentitet samt värdet av regional och svensk mat.

Translate »