Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning

Projektet ”Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning”

I och med 31 oktober 2023 avslutas projektet. En kort sammanfattning av resultat. Den del av projektet som omfattar Örebroregionen kan sammanfattas på följande sätt:

 

1. Stora Mellösa Potatis och ett potentiellt växthus på Kvinnersta.

Under projektperioden ha det arbetats intensivt med att undersöka förutsättningarna för att etablera ett växthus på Kvinnerstaområdet. Ett växthus på 11 000 kvm för odling av grönsaker anpassat för den lokal marknaden.

 

När projektet avslutats är statusen enligt följande:

 • Örebroporten AB är fortsatt intresserade av att investera och bygga växthuset men söker externa investerare som kan hjälpa till att finansiera växthuser.
 • Stora Mellösa Potatis AB är fortsatt intresserade  av att drifta och investera i växthuset utifrån att kalkylen går ihop sig.
 • Örebro Trädgårdshall är fortsatt intresserade av att köpa det som produceras i växthuset. Trots lågkonjuktur finns en marknad för lokalproducerade grönsaker.

 

2. SveaFood och en ny innovativ processidé

SveaFood anslöt till projektet i ett senare skede. Företaget har en ny innovativ processidé. Det handlar om att processa svensk komjölk till goda, hållbara och nyttiga produkter.

 

När projektet avslutats är statusen enligt följande:

SveaFood söker finansiellt stöd att kunna göra en test av processidén i större skala samt fortsätta med den så kallade  ”introduktionsfasen” vilket innebär att få processidén känd på marknaden.

 

 

Om projektet:

Projekt: Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för hållbar livsmedelsförsörjning

Bakgrund: Mellan februari och november 2021 genomfördes två förstudier kopplade till tillväxt och utveckling av Livsmedelssystemet. Dessa fokuserade på framtidens utmaningar inom livsmedelsförsörjning samt behovet av investeringskapital för små- och medelstora livsmedelsproducerande företag. Studierna visade på behovet av stöd för företagets tillväxt och affärsutveckling oavsett företagets ledning (kvinnlig/mans).

Partners: Projektet drivs av Vreta Kluster, Agro Sörmland, Agro Örebro och AgroVästmanland u.b. Dessa aktörer, kallade agronoder, främjar tillväxt inom gröna näringen och livsmedelsproduktion.

 

Mål:

 • Möjliggöra tillväxt för livsmedelsproducerande företag genom behovsanpassat stöd.
 • Öka samverkan mellan olika aktörer inom gröna näringar och regioner.
 • Testa ett integrerat arbetssätt för affärsutveckling som omfattar innovation, kapital, hållbarhet, jämställdhet och mångfald.
 • Involvera 8 företag som ska utarbeta och börja genomföra en tillväxtplan.

 

Målgrupp:

 • Primär målgrupp: Livsmedelsproducerande SME-företag i Östra Mellansverige. Av dessa ska minst två ledas av kvinnor och två ha ledare med annan bakgrund än svensk. Företagen rekryteras baserat på tillväxtpotential, hållbarhet, jämställdhet och deltagarvillighet.
 • Sekundär målgrupp: Främjande aktörer som Almi, potentiella investerare, primärproducenter och konsumenter.

 

Insatser:

 • Rekrytera 8 företag.
 • Organisera möten med främjarsystemet och investerare för kunskapsspridning och ökat kapitalintresse.
 • Insatserna baseras på slutsatserna från förstudierna och är högt relevanta för deltagande företag.

Projektet ämnar inte bara att stärka de deltagande företagen utan även att bygga en stark grund för framtida gemensamma initiativ och projekt. Med deltagande företags expertis, finns en möjlighet att etablera effektiva arbetsmetoder och verktyg som kan tas vidare i framtida satsningar.

 

Projektet är finansierat av:

Europeiska Unionen. Europeiska regionala utvecklingsfonden

Translate »