Mat för hälsa och hållbarhet – handlingsplan för ökad livsmedelsproduktion i Örebro län 2018-2023

Läs mer!

En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, Regeringens handlingsplan del 2

Läs mer!

Tillsammans för mat, hälsa & hållbarhet i Örebro län

Mat för hälsa och hållbarhet skapas på flera olika sätt. Vårt gemensamma mål är att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och en hållbar tillväxt i hela Örebro län för flera generationer.Nyheter

Kalendarium

Agro Örebro

Translate »