Lantbruksföretagens digitala mognad
Projektet Lantbruksföretagens digitala mognad ägs av AgroÖst och genomförs tillsammans med Agro Sörmland. Projektet ska bidra till ökad kunskap om lantbruksföretagens användning av digitala tjänster i produktionen. Syftet är att utreda om dagens digitala tjänster möter lantbruksföretagens behov samt identifiera insatser som kan öka företagens användning av dessa.

 

Ett annat insatsområde i projektet är att identifiera konkreta områden som kan leda till förenklad administration mellan lantbruksföretag och länsstyrelse. Det kan tex vara vid rapporteringar eller ansökningar av stöd och ersättningar inom landsbygdsprogrammet. Det arbetet ska göras tillsammans med länsstyrelsen och lantbrukarföretagen.

 

Ambitionen är att projektresultatet på lång sikt ska kunna bidra till att identifiera insatser som kan ökad användarvänlighet av befintliga digitala tjänster, utveckling av nya digitala tjänster samt ökad medvetenhet om fördelar vid användning av digitala tjänster som ett stöd i företagens produktion och administration.

 

Samarbetspartners är Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Örebro län och Agronod AB.

 

Under våren genomfördes en enkät med efterföljande djupintervjuer. Resultatet av dess finns samlade i delrapport 1 – enkät och djupintervjuer.

 

Med utgångspunkt i dessa resultat arrangeras under november månad två workshops, en i Sörmland (Hälleforsnäs) och en i Örebro (Bettorp), för att fördjupa förståelsen inom området. Syftet är att undersöka faktorer som påverkar och utmaningar som utgör hinder i digitaliseringen. Arbetet pågår för fullt med att analysera resultaten från dessa workshops för att sedan bjuda in till ytterligare en workshop under våren. Projektmålet är i förlängningen att bidra till ökad användning av digitala tjänster som ett stöd i produktion och administration.

 

               

              

My logos

Translate »