Event: Innovation inom Lantbruk och Livsmedelsproduktion

Innovation inom Lantbruk och Livsmedelsproduktion

En lösning för en ökad svensk försörjningsberedskap

Datum: 15 september
Tid: 09.00-15.00
Plats: Örebro universitet, Innovation Arena, Labbet, Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro

Livestreamen:

Kan innovation inom lantbruk och livsmedelsproduktion bidra till en stärkt försörjningsberedskap i händelse av samhällsstörning eller kris?

Klimatförändringar, pandemi, ekonomisk osäkerhet, energikris och geopolitiska spänningar har redan visat sig ha stor påverkan på svensk livsmedelsproduktion, främst avseende de delar som är beroende av import och globala handelskedjor.

Vilka är förutsättningarna för att nyttja ny teknik och innovationer?

Med fokus på hela kedjan från jord till bord, hur kan vi använda ny teknik och innovationer för en mer robust, inhemsk livsmedelsproduktion?

 

Förmiddag (09 – 12)

Förberedelse och planering inför kriser – hur agerar Svenska myndigheter?

Hur ligger det till med svenska myndigheters förberedelse och planering inför kriser? Reagerar samhället när krisen redan kommit, eller planerar vi innan den kommer? Hur påverkar det i sin tur lantbrukets, livsmedelsindustrins och livsmedelsproducenternas möjligheter att vara en del av en ökad svensk försörjningsberedskap – förutsättningarna för att dra nytta av innovationer och utveckling?

Kerstin Eriksson, forskare inom området samhällsskydd och beredskap, RISE
Karin Oskarsson, sakkunnig miljö, vatten och växtodling, LRF
Fredrik Fogelberg, agronomie doktor i lantbruksteknik och forskare inom kedjan odling-skörd-livsmedel/foder. RISE
Thomas Denk, professor i statskunskap och ordförande i Örebro universitets interna arbetsgrupp Lärosätena och totalförsvaret
Stina Sjölin, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Örebro län

”Alla stora innovationer kommer under kris” – måste det vara så?

Är innovations- och främjarsystemet rustat för att stötta den typ av utveckling och innovation som livsmedelsindustrin står inför – i både stor och liten skala? Eller rent av hämmar dagens system försörjningsberedskapen? Lärdomar och reflektioner från Regenergy Frövi och andra exempel, efterföljt av samtal om främjar- och innovationssystemets roll för en ökad svensk försörjningsberedskap.

Victor Sunnliden, VD Region Örebro Innovation AB
Alexander Alvsilver, Vinnova

Innovativa odlingssystem, cirkulära återvinningsprocesser och hållbara matsystem

Det händer mycket spännande i Sverige nu, med bäring på innovation, livsmedelsproduktion och försörjningsberedskap. Det handlar både om industriell produktion och hållbarhet genom bland annat innovativa, cirkulära återvinningsprocesser.

Tora Råberg, RISE
Alexander Alvsilver, Vinnova
Fredrik Fogelberg, RISE
Robert Brummer, överläkare och professor i gastroenterologi och klinisk nutrition, samt vicerektor för Mat och hälsa vid Örebro universitet

 

Lunch (12 – 13)

 

Eftermiddag (13 – 15)

Energilagring i liten skala

Hur kan man lagra energi i mindre skala? Vilka vinster finns det med att öka den egna kapaciteten? Och var står tekniken idag? Vad krävs för ett mer robust energisystem?

Håkan Gustafsson, Refuel Consulting

Inspiration och case för lantbrukare

Exempel och inspiration från lantbruk och forskning med spännande gäster. Vad kan man göra som lantbrukare idag? Vilka innovationer och nya tekniker kan bidra till mer hållbar och robust produktion?

Ulf Borbos, Hasta ECO
Tora Råberg, RISE
Carl Gudmundsson, Kryger AB

Information

  • Platsdeltagare: Lunch och fika ingår i priset av 400 SEK inkl. moms.
  • Online deltagare: Kostnadsfritt.

Arrangörer: AgroÖrebro, LRF och Örebro universitet 

 

Vi ser fram emot att välkomna dig till en dag av inspiration och lärande om lantbrukets framtid!

Translate »