Stärkt samverkan för hållbar livsmedelsproduktion i Örebro län

Stärkt samverkan för hållbar livsmedelsproduktion

Projektet syftar till att stärka samarbetet mellan livsmedelsproducenter och andra aktörer i livsmedelskedjan. Målet är att skapa en affärsmodell som flera aktörer kan ansluta sig till. Detta projekt ska bygga en modell som i slutändan gynnar livsmedelsproducenter genom att ge dem en möjlighet att få mer kronor per såld produkt, samtidigt som det erbjuder konsumenterna en lättare tillgång till lokalt producerade produkter.

 

Huvudinslagen i projektet innefattar:

  • Utveckling av en digital handelsplattform som överläts till en regional aktör vid projektets slut.
  • Upprättande av en logistik- och distributionskedja som är självförsörjande efter projektets avslut.
  • Fortsatta möten, workshops och evenemang för att främja samverkan mellan aktörer.

Det övergripande målet med projektet

Det övergripande målet med projektet är att främja ekonomisk tillväxt inom livsmedelsproduktion genom att skapa en plattform där konsumenter kan köpa direkt från producenter. Detta kommer att gynna både producenter och konsumenter genom att minska transportavstånd och klimatpåverkan.

Projektet är inriktat på aktörer inom hela livsmedelskedjan, från småskaliga producenter till större företag. Resultaten kommer att kommuniceras genom nätverk och partnerskap och kommer att vara tillgängliga för allmänheten.

 

Samarbetspartners

  • LRF
  • Örebro Universitet
  • Almi
  • Örebroporten
  • Berga Gård
  • Region Örebro län
  • Wadköpings matmarknad

Translate »