Sammanfattning:

Via projektet Gröna kluster har det tagits fram en rapport över Sveriges testbäddar och demoanläggningar riktade mot livsmedelskedjan i uppdrag av Landsbygdsnätverket. Här finner du information om deras nuvarande tjänster, erbjudanden och deras geografiska placering. Rapporten är framtagen av Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden och Ola Albrektsson från AgroÖrebro. LÄNK till rapporten.

Test- och demoanläggningar spelar en central roll i innovationsprocessen. Därför är de avgörande för att förbättra och förstärka Sveriges livsmedelsnäring. 2022 genomfördes det en kartläggning i södra Sverige av Åsa Cliffordson och Leyla Dahl, vilket har tjänat som grund för denna nationella kartläggning. 

Under denna kartläggning identifierades 70 anläggningar. En tydlig koncentration av dessa anläggningar finns i Skåne och Västra Götalands län. Många av dessa anläggningar erbjuder en mängd olika tjänster, vilket innebär en omfattande kompetensbas i Sverige.

Detta arbete markerar bara början. För att uppnå Sveriges ambition att bli ledande inom innovation inom livsmedelskedjan, måste vi kontinuerligt uppdatera, granska och utveckla denna kartläggning. Det finns också en önskan om att skapa en digital plattform, som skulle göra det enklare att hitta och jämföra dessa anläggningar.

För att stärka Sveriges position inom livsmedelsinnovation krävs en strategisk utveckling av test- och demoanläggningar. Detta inkluderar att utveckla affärsmodeller, skapa transparens, och se till att det finns rätt stöd och rådgivning tillgänglig. Kartläggningen är ett steg i rätt riktning, men det är viktigt att vi fortsätter bygga på detta arbete.

Om din anläggning saknas i kartan, är du välkommen att tillägga den via denna enkät: LÄNK

 

Läs om projektet på Sweden Fooed Arena: LÄNK