Mer vildsvinskött i Örebroregionen

Foto: Willy Hedberg & Susanne Lindeborg (Länsstyrelsen Örebro).

AgroÖrebro drev ett av tretton projekt kopplat till Jordbruksverkets utlysning ”Främjande av vildsvinskött”.

Den övergripande målsättningen med det nu avslutade projektet ”Mer vildsvinskött i Örebroregionen” var att stärka och främja förutsättningarna för att marknadsföra, sälja och servera svenskt vildsvinskött för att långsiktigt öka efterfrågan och minska stammen som orsakar stora skador inom Lantbruket årligen. Efter projektets slut finns det nu metoder, kanaler och modeller som på lång sikt främjar försäljningen av vildsvinskött.

Se hela projektplanen i PDF här
 

Exempel på aktiviteter under perioden:


Lokalt på tallriken 2022

Vildsvin kom med som en av flera råvaror kopplat till kampanjen.

Datum: 1 juli – 28 augusti 2022


Vildsvinstorget Wadköpings matmarknad

I samband med Wadköpings Matmarknad arrangerades ett Vildsvinstorg mitt i Wadköping. Eventet genomfördes i samarbete med Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen Örebro län och AgroÖrebro. Det var ett torg med butiker som säljer vildsvin, restauranger som lagar vildsvin och producenter som lät besökarna provsmaka. Dessutom inslag kopplat till att jaga vildsvin.

Datum: 13 – 14 augusti 2022


 

 

Bild av vildsvin

Projektets resultat:

Genom projektets genomförande har vi uppnått betydande framsteg när det gäller att främja förutsättningarna för att marknadsföra, sälja och servera svenskt vildsvinskött. Vi har skapat metoder, kanaler och modeller som kommer att fortsätta att främja försäljningen av vildsvinskött på lång sikt. Vi vill tacka alla som varit involverade i projektet och ser fram emot att fortsätta att arbeta för att minska stammen av vildsvin som orsakar skador inom lantbruket.

Translate »