AgroDagen 2022
AgroDagen hölls den 22 november 2022 med fokus på tre centrala frågor inom livsmedelssektorn: kompetensbehovet, fossilfrihet och framför allt livsmedelsberedskap. I vanlig ordning rapportera AgroÖrebro det föregående året.

 

LRF höll en presentation och diskussion som betonade vikten av att hitta (utbilda) kompetens utanför sektorn för att kunna möta de utmaningar som branschen står inför.

 

Ett annat huvudtema var behovet av att minska livsmedelsproduktionens klimatpåverkan där en av talarna berättade om utredningen om fossiloberoende jordbruk från 2021.

 

Slutligen betonades även vikten av att ha en tillräcklig livsmedelsberedskap, vilket är en viktig aspekt av hållbarhet och säkerhet i samhället. Det diskuterades olika sätt att förbättra beredskapen, bland annat genom att öka samarbetet mellan olika aktörer och genom att utveckla nya metoder för att hantera kriser och störningar i livsmedelsförsörjningen. Sammanfattningsvis var eventet en viktig plattform för att diskutera dessa centrala frågor och utbyta kunskap och erfarenheter inom livsmedelssektorn.

Translate »