Mat för hälsa och hållbarhet

Vårt gemensamma mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i hela Örebro län.
Translate »