Kunskap och innovation

Målbild

 

Örebroregionens innovationssystem bidrar till mer och fler hållbara innovationer i livsmedelskedjan. Samverkan mellan offentlig sektor, forskning och näringsliv skapar möjligheter till utveckling i livsmedelskedjan.

 

Långsiktig samverkan skapar acceleration och kunskapsutveckling i livsmedelskedjan, ökad innovationskraft och främjar företagens entreprenöriella aktivitet. Strategisk samverkan säkrar kompetensförsörjning och kunskapsutveckling i hela livsmedelskedjan.

 

Prioriterade åtgärder

  • Strategiskt och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning inom livsmedelsyrkena i länet – från primärproduktion genom hela livsmedelskedjan till konsument.
  • Stärk kopplingen mellan Örebro universitets forskningsområden och den regionala livsmedelskedjans utveckling.
  • Test- och demonstrationsmiljöer för samverkan mellan länets livsmedelsföretag och offentliga kök stärker den regionala livsmedelskedjan.
  • Öka kunskapen hos aktörer verksamma inom innovation och företagsutveckling.
  • Koppla upp strukturer och samarbeta med andra regioner (nationellt och internationellt) som kan komplettera erbjudandet till företag och kund.

 

På gång just nu:

Örebrostudent prisad för innovation, 20210510.

Crowdfunding – universitetets nya innovationsverktyg, 20210505

Translate »