Förstudie om investeringskapital i samarbete mellan AgroSörmland, AgroÖrebro, LST Västmanland och Vreta Kluster
Posted By : December 9, 2021

Ungefär 60% av lantbruksföretagen i Sverige vill växa. Samtidigt är många rädda för att släppa in externa investerare i företagen eftersom förväntningarna då ökar på verksamheten. I förstudien “Investeringskapital till livsmedelssystemet – en förstudie” undersöktes möjligheterna och utmaningarna i att ta in externt kapital i livsmedelssystemet. En slutrapport har nu lämnats in till Tillväxtverket och i samband med detta även en ny ansökan om medel för ett genomförandeprojekt inom området.

Projektledare Björn Larsson konstaterar att det i många fall inte är några problem att få låna pengar till nya produktionsanläggningar eller inköp av mark eftersom investeringen kan användas som säkerhet. När det däremot handlar om att ta fram nya produktionsprocesser, hitta nya försäljningskanaler eller att ta fram ett nytt varumärke är det svårare. Är den sökande dessutom ung och ny i branschen är det en ännu större utmaning. (Land Lantbruk, 20211203)

Det finns ett behov att fylla i finansieringssystemet och riskkapital skulle kunna vara ett alternativ. Om detta ska vara möjligt måste vi dock titta på vilka företagsformer som skulle kunna vara lämpliga och vilka delar av verksamheten livsmedelsproducenterna skulle kunna tänka sig att släppa in externa investerare i. Här ser AgroÖrebro att det är viktigt att vi arbetar vidare tillsammans och hittar vägar framåt, varför AgroÖrebro är en av parterna i den nya ansökan som lämnats in till Tillväxtverket.

 

Translate »