QR-kod
QR-kod projekt

 

I samarbete med Göksholm gård genomförs ett pilotprojekt. Syftet med projektet är att stärka värdet av lokalproducerade produkter genom s k ”storytelling”. Att förmedla en personlig och säljande beskrivning av produkten, gården samt personerna bakom är en avgörande faktor när kunderna skall välja en lokalproducerad produkt. Genom QR-kod systemet ökar förutsättningarna för ren försäljning och merförsäljning.

 

QR-kod och web app

När du scannar QR-koden leds du in till en web app. I appen får du information och berättelser som stärker värdet på produkten. Testa och scanna Göksholms QR-kod ovan.

 

Framtiden för QR-kod system

Att lokalproducenter applicerar till exempel en QR-kod på sina produkter kommer vara avgörande ur ett konkurrensperspektiv. Pilotprojektets devis är:

 

 

”Storytelling leder till Business”

Translate »