Agro Örebro startar upp arbetet med “Mer vildsvinskött i Örebroregionen”
Posted By : December 22, 2020

Det beräknas finnas cirka 300 000 vildsvin i Sverige idag och antalet ökar mest i Mellansverige inklusive Örebroregionen. Av allt vildsvinskött, som genom bland annat jakt, blir tillgängligt i Sverige är det endast 15 % som når marknaden (butiker, gårdsbutiker samt restauranger). Att stärka och främja försäljningen av svenskt viltsvinskött är en del i den nationella livsmedelsstrategin och för att nå ut till konsumenten måste marknadens intresse för och attityd till vildsvinskött som råvara förändras. Det finns ett intresse för vildsvinskött vilket syns i att det under 2017 importerades ca 2200 ton kött. Denna import borde kunna undvikas med tanke på att så liten del av det som skjuts inom landets gränser når konsumentledet.

Bild från BIld av Sorin Tincu från Pixabay

Den övergripande målsättningen med projektet ”Mer vildsvinskött i Örebroregionen” är att stärka och främja förutsättningarna för att marknadsföra, sälja och servera vildsvinskött.

Efter projektets slut skall det finnas metoder, kanaler och modeller som på lång sikt främjar försäljningen och de primära målgrupper som omfattas av projektet är:

– Konsumenter och restauranggäster
– Matvarubutiker
– Restauranger
– Media

Translate »