AgroMorgon, 2/4-20, Örebro
Posted By : March 3, 2020

 

Agenda

1. Frukost med lokala inslag

2. Nuläge och framtiden för Agro Örebro

3. Status insatser inom Kompetens-, Attraktions- och Konkurrenskraft som skall genomföras under 2020.

Samverkansplattformen
– Agro Örebros ”Kommunikationsråd”
– ”Samverkansgruppen”
– ”Utvecklingsrådet”

Kompetenskraft
– ESF-projekt – ”Grön kompetens livsmedel”
– Status, tankar om Kvinnerstagymnasiets utveckling.
o Så tycker lantbrukarna
o Så säger man på Örebro universitet
o Allmänna läget
– Presentation av resultat – Undersökning av lantbruksföretags önskemål om fortbildning.

Attraktions- och Konkurrenskraft
– Projekt Investeringskapital
– Projekt Regional logistiklösning
– Projekt Nya marknader (mer lokalt på menyn/MUJI)
– Presentation resultat av förstudie ”Kommersiell mötesplats för lokala livsmedel”

4. Presentation av bokprojektet ”Härifrån, matkreatören Anders Johnson & fotograf Andreas Hylthén

5. Nätverkande!

Anmäl dig här!

Translate »