AgroMorgon 4/2
Posted By : February 5, 2020

38 frukostsugna representanter från en bredd av områden samlades för att få information om arbetet kring Agro Örebro och livsmedelshandlingsplanen under 2020.  Efter att ha avnjutit bröd från Lokal med ost från Almnäs bruk och Bredsjö mjölkfår presenterades den agenda som satts upp för 2020.

Utifrån 2019 års motto ”Att göra skillnad” går Agro Örebro över i nästa fas där vi ska arbeta för trovärdighet, relevans och funktionalitet. Innehållsmässigt har arbetet förändrats till att omfatta en samverkansplattform och tre kraftpaket till följd av att Region Örebro län trätt in som uppdragsgivare tillsammans med Länsstyrelsen.

Uppdraget som samverkansplattform innebär att Agro Örebro ska vara en digital samlingsplats för allt som händer inom livsmedelshandlingsplanen i Örebro län i form av www.agroorebro.se ”Livsmedelshandlingsplanen”. Arbetet med den digitala plattformen är planerat att vara klart i april. I mer fysisk bemärkelse ska Agro Örebro också vara en samlande kraft som möjliggör nya möten, samarbeten och utveckling. Arbetet ska vara:

 • Inspirerande
 • Initierande
 • Omvärldsbevakande
 • Samlande
 • Drivande
 • Utförande

Inom de olika kraftpaketen kommer arbetet att fokusera på följande:

Kompetens:

 • Förutsättningar för lantbruksutbildning i Örebro Län.
 • Kvinnerstaområdest funktion i framtiden.
 • ESF – projekt ”Grön kompetens – Livsmedel” startas upp om ansökan godkänns av ESF-rådet (13/2)
 • Kartlägga och förpacka behovet av kompetenshöjande insatser för branschaktiva.

Attraktions- och konkurrenskraft:

 • Lösningar för investeringskapital.
 • Logistiklösningar.
 • Nya marknader för lokalproducerade produkter.
 • Fortsatt samarbete med MUJI.

Under våren kommer Agro Örebro att ha en praktikant från Måltidsekologprogrammet på Örebro universitet med i verksamheten. Tanken är att praktikperioden ska fokusera på förstudier för att undersöka möjligheterna att få till stånd en central marknadsplats som kan underlätta för närproducerade produkter att komma ut på den lokala marknaden och nå konsumenten.

Avslutningsvis presenterade Annika Grälls årets upplaga av Food Tech som äger rum den 12:e mars. Vi hoppas att vi se där!

Translate »