ESF: Grön kompetens – Livsmedel för dig som behöver rekrytera
Posted By : March 12, 2021

ESF: grön kompetens – Livsmedel är nu i full gång. Analys- och planeringsfasen har avslutats och projektet går in i nästa fas där två utbildningsomgångar planeras. Den första har redan startats upp den 8/3 och trots det svåra läge vi befinner oss i till följd av Corona-pandemin har 15 deltagare samlats till start. Intresseområdena inom deltagargruppen är brett och sträcker sig från traditionell spannmålsodling och djuruppfödning/mjölkproduktion till trädgårdsodling och småskalig livsmedelsförädling. Några är också intresserade av  områden som tangerar livsmedelsproduktionen t ex i form av försäljning av livsmedel och livsmedelsindustrin. Deltagarna kommer från hela länet med spridning från Ljusnarsberg till Degerfors. Tanken är nu att deltagarna får en grundutbildning under ca en och en halv månad på Kvinnerstagymnasiet och därefter kommer mer och mer praktik att introduceras i utbildningen. Den totala utbildningstiden är på 7 månader med kursavslut i början av oktober.

           

 

Arbetet med att kontakta potentiella praktikplatser är i full gång och några har redan anmält sitt intresse för att ta emot deltagare. Är du en företagare som är i behov av att anställa och skulle vilja testa möjligheten att ta emot en deltagare i praktik för att om möjligt senare anställa vill vi gärna komma i kontakt med dig och ber dig då skicka ett mail eller ringa Charlotta Rydberg (LRF), projektledare Grön kompetens – Livsmedel, 010-18 44 218, [email protected]

Vi samarbetar även med projektet Nya Nätverk vars syfte är att möta det behov av arbetskraft som finns bland företagare i det gröna näringslivet genom att ta till vara på nyanländas erfarenheter, kunskaper och drivkrafter. Nya nätverk för samman företagare med anställningsbehov och personer som vill arbeta inom livsmedelsproduktionen och coachar arbetsgivare genom processen att ta emot en person för potentiell senare anställning. Företagarna erbjuds stöd att bli starkare arbetsledare samtidigt som de hjälper någon att komma in på arbetsmarknaden, få erfarenhet, integreras och i förekommande fall lära sig svenska. För den som är intresserad av att delta i detta program i samband med mottagande av en praktikant från Grön kompetens – Livsmedel går det bra att kontakta Catarina Wallstedt, Företagare Coach LRF, 072-545 49 44, [email protected].

 

Translate »