?>
Jordbrukshushållens inkomster ökade 2017 4/6
Posted By : June 7, 2019

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2017 med 25 700 (7 %) till 395 500 kr.  Inkomster var under 2017 störst vid jordbruksföretag med stora arealer samt för driftsinriktningen mjölkkor.

Vid heltidsjordbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 432 900 kr. Jämfört med 2016 innebär det en ökning med 46 200 (12 %). Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbrukarhushåll i driftsinriktningen andra husdjur.

Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2016-2017. Kronor per hushåll.

Heltidsjordbruk1) Samtliga1)
2017 2016 2017 2016
Hela riket 432 900 386 700 395 500 369 800
Åker, hektar
20,1-  30,0 373 800 348 700 375 400 353 700
30,1-  50,0 389 200 369 400 381 400 360 600
50,1-100,0 411 400 383 500 408 900 379 100
100,1-200,0 462 900 408 700 461 600 407 200
200,1- 530 000 409 900 530 100 410 000
Driftsinriktning
Jordbruks- och trädgårdsväxter 432 800 381 700 407 800 367 800
Mjölkkor 451 100 357 800 450 400 357 200
Nötkreatur, blandat 412 500 364 500 412 400 364 500
Andra husdjur 474 000 436 800 411 400 381 800
Blandat jordbruk, mest växtodling 428 000 360 600 397 800 351 900

Läs mer: http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Jordbrukets%20ekonomi/JO42/JO42SM1901/JO42SM1901_ikortadrag.htm

Translate »