Kvinnerstagymnasiets lantbruksutbildning – enkät.
Posted By : January 28, 2020

Tack till er alla som svarat på enkäten om Kvinnerstagymnasiets lantbruksutbildning. Vinnaren av två biobiljetter kommer att kontaktas via e-post under dagen.

Resultatet visar tydligt att Kvinnerstas lantbruksutbildning har stort stöd bland de svarande. Argument som talar emot utbildningen är att det skulle kunna vara lönsamt för både miljö och utbildningen i sig att samarbeta mer med andra. Med tanke på de stora investeringsbehov som finns på Kvinnerstaområdet skulle ett samarbete med andra skolor kunna vara fördelaktigt.

 

Drygt hälften av de svarande har uppgett att de i dagsläget driver lantbruksföretag och många av dem är positiva till någon form av samarbete med skolan. Det är glädjande att se att så många är positiva till ett eventuellt lärlingsupplägg om formerna är rätt, ca 80%.  Samma sak gäller för de som svarat att de skulle kunna tänka sig att vara samarbetsgårdar där en lärare följer med eleverna ut och bedriver undervisning hos företagare.

 

Kvinnerstaområdet ses som en viktig resurs för färdighetsträning och en majoritet ser gärna att det finns övningsytor kvar på skolan.

 

På skolan ser man gärna att eleverna får grundläggande färdighetsträning för att vara förberedda för arbete i aktiva lantbruksföretag:

  • Annat:
    • Grundläggande kunskaper kring hur man beter sig på en djurgård.
    • Permakultur och mekanisk bearbetning av jord.
    • Arbetsbok hjullastare.
Translate »