Landets Gröna kluster jobbar nära målgruppen och målgruppens behov
Posted By : May 13, 2020

En grundläggande fokus i den nationella livsmedelsstrategin är att öka den inhemska matproduktionen och konkurrenskraften i livsmedelssystemet. För att lyckas med detta behöver ny kunskap skapas och förmedlas till alla aktörer i kedjan. Sveriges Gröna kluster och kompetenscentra har en viktig roll i arbetet kopplat till regionala förutsättningar och behov. Landsbygdsnätverket har under våren genomfört en informationskampanj där fjorton Gröna kluster deltagit, däribland Agro Örebro och våra samarbetspartners Agro sörmland och Vreta Kluster. Inriktningen på de Gröna klustren skiljer sig åt, men alla har gemensamt att de ska bidra till landsbygdens och de gröna näringarnas utveckling. Mer information om vad respektive kluster arbetar med finns Landsbygdsnätverkets hemsida.

Translate »