LST: Heldag om markavvattning med Carl-Johan Ragnsjö
Posted By : January 12, 2024

Mer information och anmälan.

Hur vi hanterar vattnet i odlingslandskapet blir en allt viktigare fråga för lantbruket och livsmedelsproduktionen. En fungerande markavvattning är en viktig grund i växtodlingen. Hur förbereder vi markavvattningsföretagen för ett förändrat klimat?

Välkommen på en träff där vi tillsammans med Carl-Johan Ragnsjö diskuterar frågor om hur dränering och dikessystem behöver underhållas för att möta ett förändrat klimat.
Carl-Johan har mångårig erfarenhet som sakkunnig inom markavvattning och mycket tid kommer finnas till att lyfta de frågor som just du vill ha svar på.

Vi pratar också om hur regelverket kring dikesunderhåll ser ut, om praktiska aspekter kring dikesunderhåll och hur markavvattningsföretag fungerar.

Föreläsningen startar 10.00, fika serveras från 9.30.

Träffen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med LRF-avdelningarna i Asker och Stora Mellösa.

Translate »