LST: Kurs om bevattning
Posted By : January 12, 2024

Mer information och anmälan.

2023 var ett besvärligt växtodlingsår. Vi upplevde långa perioder med både små och stora mängder nederbörd. Ett sätt att styra vattentillgången är bevattning. Vad behöver du tänka på för att komma i gång med bevattning och vilka tillstånd krävs?

Vädret kan vi inte påverka, men vi kan säkra grödornas tillgång till vatten genom bevattning. Under den här träffen tar vi ett helhetsgrepp och går igenom allt från lagstiftning, teknik, möjligheter till stöd och grödornas behov.

Translate »