Miljöråd nr 4 2019
Posted By : September 27, 2019

Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera.

Innehåll kursträffar:

Tulltorpsån – där lantbrukarna tog saken i egna händer

Studieresa Tulltorpsån i Skåne

Styckningskurs vildsvin

Hästar – rasthagar, gödsel, foder och miljö

Mellansvensk konferens om ogräs

Läs mer!

Translate »