?>
Pressmeddelande – Mer vildsvinskött i Örebroregionen
Posted By : May 20, 2021

Intresset för att tycka till om vildsvinskött var överraskande stort bland länsborna. När de tre projekten med fokus på att vildsvinskött skickade ut en enkät i vår var förhoppningen att 500 skulle svara under några veckor. Men bara efter fem dagar hade över 1 000 personer svarat.

  • Vi har fått väldigt mycket viktiga synpunkter för att gå vidare i vårt arbete, säger Ola Albrektsson, verksamhetsledare på AgroÖrebro.
  • Gott och smakrikt, men svårt att få tag i, kan svaren i enkäten summeras.

I Sverige finns det en vildsvinsstam på cirka 300 000 djur och mellan åren 2019-2020 sköts det 146 000 djur. Av alla djur som skjuts av årligen når bara 15 procent konsumenter via butiker eller restauranger. Samtidigt importerar Sverige cirka 3 200 ton vildsvinskött från andra EU-länder.

Jordbruksverket gjorde förra året en utlysning i programmet ”Främjande av försäljning av vildsvinskött” med övergripande mål att köttet från vildsvin i Sverige tas tillvara på ett bättre sätt.

  • För att vi ska nå framgång i projekten är ledstjärnorna kunskap, tillgänglighet och långsiktighet. Det gäller i alla led, från jägaren till konsumenten, konstaterar Claes Nelander, projektledare på AgroÖrebro.

AgroÖrebro driver ett av tretton projekt kopplat till Jordbruksverkets övergripande program ”Främjande av försäljning av vildsvinskött”. Parallellt med AgroÖrebros projekt genomför Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen Örebro län egna projekt inom samma program. För att stärka varandras insatser och aktiviteter samarbetar projekten på olika sätt.

Det är inte enkelt att få tag på vildsvinskött, trots att alla – myndigheter och jägare – är överens om att det finns för många vildsvin, vilket leder till stora skador, främst i skogsnära områden.

  • Det är allt för många steg som inte fungerar i kedjan från jägaren till tallriken, konstaterar Anna-Karin Landin från Hushållningssällskapet. Vi behöver snarast få till fler vilthanteringsanläggningarna på närmare håll som kan ta hand om köttet snabbt.
  • Och vi behöver butiker och restauranger som vill serva konsumenterna med dessa råvaror, menar Ola Albrektsson vid AgroÖrebro. Vi hamnar i ett moment 22, där utbud och efterfrågan inte alls matchas.

Av de drygt 1 000 svarande så äter cirka 200 vildsvin regelbundet. De som smakat (94 procent) tycker företrädesvis att det är gott. Flera påpekar att det smakar mindre vilt jämfört med andra djur och att det är ett bra kött att grilla.

  • Vildsvinets kött är väldigt gott och har en ganska neutral smak, menar Albrektsson. Det smakar mer än vanligt fläskkött och lite mindre än nötkött med en liten ton av viltkaraktär.

AgroÖrebros projekt ska inspirera och förenkla möjligheten för butiker och restauranger att serva med vildsvinskött. Butiker är också målgruppen för Länsstyrelsen i Örebro län som har ett projekt tillsammans med DelMat för att ta fram ett antal näringsrika snabbmatsprodukter av vildsvinskött.

  • I det här projektet kommer vi bland annat att ta fram ett antal näringsrika snabbmatsprodukter av vildsvinskött. Målet är att de ska finnas att köpa i butiker och på ungdomsevenemang, berättar Åsa Lindin, Länsstyrelsen i Örebro län.
  • Vildsvin är en bra råvara, men okänd samt förknippad med en rad myter, menar Anna-Karin Landin vid Hushållningssällskapet.

Hushållningssällskapen i södra Sverige samarbetar med Svenskt viltkött ekonomisk förening i ett nationellt projekt: Vildt och välsmakande – vildsvinets väg till var mans tallrik. Här vill projektägarna se ett ökat utbud, tillgång och efterfrågan av vildsvinsskött på var mans tallrik.

De tre projekten hoppas kunna förstärka varandra och lyfta vildsvinsköttet till den breda allmänheten. Representanter från de tre projektägarna – Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och AgroÖrebro – var under onsdagen samlade till en gemensam kick off i Wadköping. Under sommaren och hösten kommer länsborna att komma i kontakt med vildsvinskött genom flera aktiviteter som de olika projekten står i startgroparna för att dra igång.

För ytterligare information:

Projektledare: Claes Nelander 070-456 86 51, claes@agroorebro.se

 

 

 

 

Translate »