?>
Regenergy Frövi – Sveriges grönaste industriprojekt
Posted By : October 28, 2021

I dagarna lämnas bygglovsansökan in för “Sveriges grönaste industriprojekt” Regenergy Frövi. Med spillvärme från Billerud Korsnäs ska det odlas tomater och födas upp jätteräkor i anslutning till pappersbruket. Planen är att satsningen sjösätts under våren/sommaren 2023 och när produktionen är fullt utbyggd kommer det att ha skapats ca 200 nya arbetstillfällen i länet. Satsningen kommer att bidra till hållbarhet på flera plan, både socialt (arbetstillfällen) och miljömässigt i forma av återanvändning av spillvärme.

WA3RM ligger bakom satsningen och lokalerna kommer att hyras ut till det Holländska företaget Local harvest som producerar tomater samt Aegir Aquaculture som föder upp jätteräkor.

Det gröna industriprojektet Regenergy Frövi beskrivs som ett viktigt första steg för att utveckla en cirkulär affärsmodell inom svensk industri, vars regenerativa process möjliggör en ökad produktion av svenska råvaror. Något som leder till att minska importbehovet av utlandsproducerad mat. Regenergy Frövi planerar för att kunna bygga en totalt 35 hektar stor cirkulär produktionsyta för storskalig tomatodling samt landbaserad odling av jätteräkor. Etableringen möjliggörs genom att WA3RM och BillerudKorsnäs träffat ett avgörande avtal om nyttjandet av pappersbrukets spillvärme i form av tempererat vatten för att driva de enorma växthusen och räkodlingen – för att sedan återföra vattnet till BillerudKorsnäs produktion. Kort sagt: en cirkulär process där verksamheterna drar nytta av varandra.

– Klartecknet för den här etableringen är inte bara en symbolisk milstolpe, utan också en avgörande pusselbit som kommer på plats för att vi ska kunna förverkliga ett grönt industriprojekt av den här storleken. Och avtalet med BillerudKorsnäs möjliggör vår plan av etablering för industriell symbios, där flera parter tillsammans visar att vi kan skapa cirkulära flöden på en industriell skala. Vi ser att det här är en av lösningarna på de stora klimatutmaningarna Sverige och världen står inför, säger Fredrik Indebetou på WA3RM, representant för Regenergy Frövi.

Närmare 220 nya gröna jobb i Lindesberg

Förutom att Regenergy Frövi skapar stora miljövinster så är bedömningen att projektet kommer skapa närmare 220 nya heltidsjobb i Lindesbergs kommun.

– Det här är en viktig etablering för Lindesbergs kommun; vi vill vara ett nationellt showroom för hållbar utveckling. Med etableringen av Regenergy Frövi visar vi vägen för hur morgondagens gröna jobb kan skapas ute i landet och hur vi med det också säkrar välfärden för våra kommuninvånare. Jag tror inte vi kommer förstå hur stort detta är förrän detta är helt klart och på plats, säger Bengt Storbacka (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun.

Flera aktörer som jobbar tillsammans

Projektet består av flera nyckelaktörer, där WA3RM – som arbetar för att utveckla och finansiera regenerativa verksamheter – är en av huvudaktörerna. Förutom WA3RM finns samarbete upprättat med BillerudKorsnäs. Tomatodlingen kommer drivas av Local Harvest och räkodlingen av Egir Aquacultur. Projektet koordineras av Business Region Örebro, som har i uppdrag att möjliggöra företagsetableringar i regionen på uppdrag av länets kommuner och Region Örebro län.

– Sverige står inför en svår utmaning med en stor mängd ökad låggradig värme som en direkt effekt av den viktiga elektrifieringen som pågår. Det känns därför enormt bra att vår region får vara först med en lösning på den utmaningen. Det är också starkt och bra att Lindesbergs kommun genom modiga beslut möjliggör för att Sveriges grönaste industriprojekt snart kan förverkligas i Lindesberg, säger Victor Sunnliden, Investering och Etableringsansvarig på Business Region Örebro.

Byggstarten för Regenergy Frövi planeras till januari 2022. Läs mer om Sveriges grönaste industriprojekt Regenergy Frövi på www.regenergy.se

Presskontakt för mer information: Victor Sunnliden, Business Region Örebro | 076-496 80 41

 

Translate »