?>
Stort intresse kring Agro Örebros frukost- och informationsmöte
Posted By : September 12, 2019

Den 10 september genomförde Agro Örebro ett frukost- och informationsmöte på Creative House i Örebro. På mötet fick deltagarna information om bakgrunden till initiativet med Agro Örebro, vilka aktiviteter och insatser som genomförts sedan start samt hur olika företag och organisationer kan ingå partnerskap med Agro Örebro och på så sätt vara med och påverka livsmedelsproduktionen positivt i vårt län.

På Agro Örebro gläds vi åt att mötet var välbesökt och tackar för visat intresse från såväl lantbruksföretag som potentiella partners. Nu blickar vi med tillförsikt fram emot vårt frukostseminarium i Sveriges Riksdag den 25:e september och mot en höst som kommer att definiera Agro Örebros fortsatta arbete.

Agenda för frukostmötet

Under mötet besvarade deltagarna den enkät som även gick ut till allmänheten under Wadköpings matmarknad.

Vi kan konstatera att kunskapen kring den nationella och regionala livsmedelsstrategin är betydligt högre bland mötesdeltagarna än gemene man och att uppfattningen om vad som kan ses som lokalproducerat skiljer sig åt mellan grupperna, där mötesdeltagarna är något mer öppna för hela Sverige som lokalproducent. Glädjande är att båda grupperna ser en ljus framtid för lokalproducerad mat.

Mötesdeltagarnas svar

Svar från besökande på Wadköpings matmarknad

Translate »