?>
Svenskmärkning är mer än bara från Sverige!
Posted By : October 17, 2020

Enligt livsmedelsstrategin ska:

“… konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt.”

Regeringen.se: Livsmedelsstrategin – kortversionen 20201008

Att göra kunna göra medvetna och hållbara val ställer stora krav på konsumenten vad gäller kunskap inom ett flertal områden som tex produktionsmetoder, miljöeffekter, kolinlagring och etisk och sociala aspekter. Det är alltså inte en enkel uppgift att vara en upplyst konsument oavsett om filosofin är vegansk, ekologisk, flexitariansk eller något annat. Som en hjälp har en mängd olika märkningar tagits fram som vägledning och en del har fått större genomslag än andra. Bara inom begreppet “svenskt” finns idag flera märkningar som belyser olika aspekter kopplat till svensk produktion.

“Svenskt Sigill” används som märkning på svensk mat och blommor. Om man köper en produkt som är märkt med “Svenskt Sigill” kan man lita på att producenten arbetar för ökad hållbarhet och livsmedelssäkerhet samt god djuromsorg och att varan är spårbar tillbaka till produktionsplatsen i Sverige. Om en sammansatt produkt som t ex korv bär märket ska den huvudsakliga råvaran uppfylla kraven för märkningen och alla andra ingredienser ska ha svenskt ursprung även om de inte behöver vara certifierade enligt märkningen. I enstaka fall t ex när det gäller produkter som inte odlas i Sverige t ex kakao i choklad tillåts 10% vegetabilier med ursprung från andra länder.  Inom märkningen finns möjlighet att profilera sig mot Klimatcertifiering för minskad klimatpåverkan, Naturbeteskött för ökad biologisk mångfald och Arbetsvillkor som garanterar goda förutsättningar för de anställda. Vill du läsa om frågor och svar som ställts till Svenskt Sigill kan du göra det på deras hemsida svensktsigill.se.

“När du köper mat eller blommor märkta med Svenskt Sigill kan du vara säker på att den är odlad, född, uppfödd, producerad, slaktad, förädlad och förpackad i Sverige. “

Svenskt Sigill, 20201009

 

Gula Pippin, eller “Svensk fågel” som märkningen egentligen heter, visar att fågeln är uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige. Detta innebär också att besättningarna är fria från salmonella och att uppfödningen bedrivs klimatsmart och i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. Alla produkter som säljs med märkningen “Svensk fågel” kommer från medlemmar som uppfyller kraven och kontrolleras av “Svensk fågel”. 99,2 % av all matfågelproduktion (kyckling och kalkon) är ansluten till “Svensk fågel”. Vill du läsa om frågor och svar som ställts till Svensk fågel  kan du göra det på deras hemsida svenskfagel.se.

“Märkningen ”Från Sverige” är endast en ursprungsmärkning som visar att produkten kommer från Sverige. Vår märkning med den Gula Pippin ställer även krav på kvalitet och kontroll som rör djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet i hela värdekedjan.”

Svensk fågel, 20201012

Även produkter märkta “Från Sverige” har många mervärden förutom att vara just svenska. Genom att välja svenskproducerade livsmedel bidrar du som konsument till öppna landskap med betande djur och biologisk mångfald, minskad klimatbelastning genom korta transporter, god vattenhushållning, fler arbetstillfällen, friska djur och låg antibiotikaanvändning, låg användning av växtskyddsmedel och mycket mer.

“Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.”

Från Sverige, 20201012

Vill du se fler frågor och svar kan du läsa på Från Sveriges hemsida fransverige.se.

 

Translate »