?>
Unik satsning rustar svenska trädgårdsföretag för framtida extremväder.
Posted By : October 21, 2021

Fram till december 2022 drivs satsningen “Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremt väder” som ett projekt av LRF Trädgård i samarbete med Hushållningssällskapet på uppdrag av Jordbruksverket (Ökad konkurrenskraft vid extremväder 20211021). 

 

Satsningen fokuserar på att:

 • Erbjuda trädgårdsföretag och rådgivare i hela Sverige kunskap för att kunna möta utmaningar vid extrem väderlek. 
 • Erbjuda fortbildning för rådgivningsexperter inom områdena:
  • Vatten:
   • Tillgång
   • Bevattning
   • Dränering
   • Kvalitet
  • Odlingsteknik för växtskydd
   • Jordhälsa
   • Ogräs
   • Skadegörare
   • Odlingsskydd
 • Bygga upp en långsiktig kunskapsbank inom området.

Som extremt väder räknas förhöjd temperatur, minskad nederbörd och ökad nederbörd under korta eller långa perioder. 

Under hösten erbjuds bland annat en studieresa med fokus på vatten under november månad och för den som vill veta mer om sin odlingsjord finns möjlighet att boka in ett besök under våren för att lära känna sin jord. Följ länken för att göra en intresseanmälan.

 

Translate »