?>
Wadköpings matmarknad
Posted By : August 19, 2019

I samband med eventet Wadköpings Matmarknad i Örebro 17-18 augusti 2019 genomförde Agro Örebro en enkät riktad till privatpersoner/konsumenter.

Läs resultatet av enkäten här!

Agro Örebro har startats på initiativ av Länsstyrelsen i Örebro och finansieras av Landsbygdsprogrammet, med uppdrag att bidra till genomförandet av
Livsmedelshandlingsplanen i Örebro län. Handlingsplanen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Örebro län med syfte att öka den hållbara matproduktionen i länet. I bred samverkan mellan lantbrukare, livsmedels-förädlare och konsumenter ska handlingsplanen bidra till en konkurrenskraftig och lönsam livsmedelskedja.

Translate »