Agro Örebro 2020
Posted By : December 22, 2020

2020 har varit ett annorlunda och händelserikt år som karakteriserats av osäkerhet och nytänkande. Mycket av det vi tagit för självklart har kastats på ända och “ställ inte in, ställ om” har blivit ett motto. Många planerade aktiviteter har fått ny skepnad i den allt mer digitala värld som vi har fått vänja oss vid inom flera områden samtidigt som det inom andra till stor del varit “business as usual” bortsett från begränsade sociala kontakter. Det blir intressant att se vilka lösningar som lever kvar även efter Coronapandemins framfart och vad som återgår till det normala.

I takt med att välden stängt ner har det också skapats utrymme för eftertanke och i Agro Örebros fall har detta lett till uppstarten av nya samarbeten och planer för för fler i framtiden. Under 2020 har vi:

  • Startat upp ESF-projektet (Europeiska Socialfonden) “Grön kompetens – Livsmedel” i samarbete med LRF och Örebro kommun. Målet är att förflytta människor som står långt ifrån arbetsmarknaden närmare denna samtidigt som en del av den kompetensbrist som råder inom livsmedelssystemet minskar.
  • Utvidgat samarbetet med MUJI.
  • Inom konceptet 100 % Örebro erbjöd erbjöds restaurangrätter med enbart lokala råvaror på Mojo och Gamla Örebro.
  • Ingått samarbete med Smaka på Västmanland i projektet “Lokalt på menyn” som syftar till att stärka den lokala livsmedelsproduktionen.
  • Påbörjat arbetet med “Mer vildsvinskött i Örebroregionen” för att mer vildsvinskött ska nå tallriken både i våra hem, i restaurangvärlden och i butik.
  • Ansökt om medel för att arbeta med investeringskapitalfrågor och strategisk användning av data i samarbete med Agro Sörmland och Vreta Kluster.

Med hopp om ett spännande och händelserikt 2021 önskar Agro Örebro en God Jul och Gott Nytt År.

Translate »