Vill du ingå i Regional Exportsamverkans nätverk i Örebro län?

Den 25/9 äger nästa nätverksträff rum. Kontakta Agro Örebro om du önska delta.

Läs mer

Publicerad September 13, 2019

Stort intresse kring Agro Örebros frukost- och informationsmöte

På Agro Örebro gläds vi åt att mötet var välbesökt och tackar för visat intresse från såväl lantbruksföretag som potentiella partners.

Läs mer

Publicerad September 12, 2019

Agro Örebro arrangerar ett Mellansvenskt event

Tema och fokus är affärsutveckling inom den regionala livsmedelsproduktionen.

Läs mer

Publicerad August 23, 2019

C – uppsats om samverkan mellan lokalproducenter och restaurang

Amanda Olsson och Hilde Weiser: Måltidsekologprogrammet på Örebro universitet.

Läs mer

Publicerad August 19, 2019

Translate »